Bok pósłaś

Waša e-mailowa adresa a e-mailowa adresa dostawarja wužywatej se jano, aby se powěźeńka pśenjasła, aby se adresat wó wótpósłarju informěrował abo aby se mógła pósrědniś powěźeńka, gaž jo došło pśi pśenosowanju k zmólce.

Geben Sie mehrere E-Mail Adressen in separaten Zeilen an, oder getrennt durch Kommata.
Głose pśeśiwo pšawicy
Wašo mě pórucyjo Wam bok Aktionsbündnis Brandenburg.
Wašo mě jo Wam toś ten bok pórucył: Aktionsbündnis Brandenburg.